Jian-Wei Zhang

Zhejiang University

Names

Jian-Wei Zhang (Preferred)

Emails

****@zju.edu.cn

Education & Career History

PhD student
Zhejiang University (zju.edu.cn)
20182023
 
Intern
Baidu (baidu.com)
20212022
 

Advisors, Relations & Conflicts

No relations added

Expertise

domain adaptation
20212022
 
few-shot learning
20202022
 
deep learning
20182022