Zhi Gao

Peking University

Names

Zhi Gao (Preferred)

Emails

****@bit.edu.cn
,
****@pku.edu.cn

Education & Career History

Postdoc
Peking University (pku.edu.cn)
20232025
 
PhD student
Beijing Institute of Technology (bit.edu.cn)
20172023
 
MS student
Beijing Institute of Technology (bit.edu.cn)
20172018
 
Undergrad student
Beijing Institute of Technology (bit.edu.cn)
20132017
 

Advisors, Relations & Conflicts

Postdoc Advisor
Song-Chun Zhu
20232025
 
PhD Advisor
20172023
 
PhD Advisor
20172023
 
Coauthor
Xiaomeng Fan
20202022
 
Coauthor
20192022
 

Expertise

Multi-modal Learning
20232025
 
Riemannian Geometry
20172023
 
Few-shot learning
20202022
 
Meta-learning
20182022
 
Manifold Learning
20172022