Chao Zhang

Zhejiang University

Names

Chao Zhang (Preferred)

Emails

****@zju.edu.cn

Education & Career History

Assistant Professor
Zhejiang University (zju.edu.cn)
2021Present
 
PhD student
Zhejiang University (zju.edu.cn)
20132021
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Zebang Shen
****@inf.ethz.ch
20132022
 
PhD Advisor
Hui Qian
****@zju.edu.cn
20132021
 

Expertise

computer vision
20182023
 
Markov Chain monte carlo
20152023