Deyu Meng

Names

Deyu Meng

Emails

****@mail.xjtu.edu.cn

Education & Career History

Full Professor
(xi'an jiaotong university)
2012Present
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Yunjin Chen
****@hotmail.com
20162016
Coauthor
Yandong Tang
****@sia.cn
20162016
Coauthor
Chuang Gan
****@gmail.com
20162016
Coauthor
Xiaojun Chang
****@gmail.com
20162016
Coauthor
Xiaojun Chang
****@andrew.cmu.edu
20162016
Coauthor
Xinbo Gao
****@mail.xidian.edu.cn
20162016
Coauthor
Junwei Han
****@gmail.com
20152016
Coauthor
Wangmeng Zuo
****@hit.edu.cn
20112016
Coauthor
Nicu Sebe
****@disi.unitn.it
20152015
Coauthor
Zhiding Yu
****@andrew.cmu.edu
20132014
Coauthor
Nicu Sebe
****@disi.unitn.it
20112014
Coauthor
Chenqiang Gao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Lu Jiang
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Yan Yan
****@disi.unitn.it
20112014
Coauthor
Wei Tong
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Alexander Hauptmann
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Shiguang Shan
****@vipl.ict.ac.cn
20112014
Coauthor
Mingui Sun
****@pitt.edu
20112014
Coauthor
Liang Lin
****@ieee.org
20112014
Coauthor
Chunjing Xu
****@huawei.com
20112014
Coauthor
Yan Yan
****@xmu.edu.cn
20112014
Coauthor
Xiangchu Feng
****@mail.xidian.edu.cn
20112014
Coauthor
Biao Zhang
****@stu.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Wenyan Jia
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Wangmeng Zuo
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zhi Han
****@sia.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Shuhang Gu
****@comp.polyu.edu.hk
20112014
Coauthor
Yi Peng
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yong Xu
****@scut.edu.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@126.com
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@comp.polyu.edu.hk
20112014
Coauthor
Wenbo Liu
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zongben Xu
****@mail.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
David Zhang
****@comp.polyu.edu.hk
20112014
Coauthor
Jian Sun
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@baidu.com
20112014
Coauthor
Mingyu Fan
****@amss.ac.cn
20112014
Coauthor
Shiguang Shan
****@ict.ac.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@mail.nwpu.edu.cn
20112014
Coauthor
Qian Zhao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Jianzhuang Liu
****@ie.cuhk.edu.hk
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@uts.edu.au
20112014
Coauthor
Di Wang
****@amss.ac.cn
20112014
Coauthor
Fanyi Xiao
****@andrew.cmu.edu
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@uci.edu
20112014
Coauthor
Jiayi Ma
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@cqu.edu.cn
20112014
Coauthor
Shoou-i Yu
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Fanyi Xiao
****@ucdavis.edu
20112014
Coauthor
Haoquan Shen
****@zju.edu.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@ict.ac.cn
20112014
Coauthor
Xiaofang Zhou
****@itee.uq.edu.au
20112014
Coauthor
Qi Xie
****@stu.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Yongtao Wang
****@pku.edu.cn
20112014
Coauthor
Wenfei Cao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Gaowen Liu
****@unitn.it
20112014
Coauthor
Nicu Sebe
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zejian Yuan
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zhuo Hui
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Kuanquan Wang
****@hit.edu.cn
20112014
Coauthor
Haoquan Shen
****@cmu.edu
20112014
Coauthor
Shuhang Gu
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@ics.uci.edu
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Fernando De la torre
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Gaowen Liu
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yao Wang
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zejian Yuan
****@mail.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Liang Lin
****@mail.sysu.edu.cn
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@uq.edu.au
20112014

Expertise

Computer vision
Present
 
Machine learning
Present