Zongben Xu

Xi'an Jiaotong University

Names

Zongben Xu

Emails

****@mail.xjtu.edu.cn

Education & Career History

Full Professor
Xi'an Jiaotong University (xjtu.edu.cn)
1990Present
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Wangmeng Zuo
****@hit.edu.cn
20112015
Coauthor
Song-chun Zhu
****@stat.ucla.edu
20112015
Coauthor
Chenqiang Gao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yan Yan
****@disi.unitn.it
20112014
Coauthor
Lu Jiang
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Wei Wang
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Alexander Hauptmann
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Yao Zhao
****@bjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Yan Yan
****@xmu.edu.cn
20112014
Coauthor
Yu Ma
****@casm.ac.cn
20112014
Coauthor
Rui Zhang
****@ict.ac.cn
20112014
Coauthor
Xiangchu Feng
****@mail.xidian.edu.cn
20112014
Coauthor
Yu Ma
****@casm.ac.cn
20112014
Coauthor
Yang Liu
****@uva.nl
20112014
Coauthor
Biao Zhang
****@stu.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Wangmeng Zuo
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zhi Han
****@sia.cn
20112014
Coauthor
Zuren Feng
****@mail.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Deyu Meng
****@mail.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Shuhang Gu
****@comp.polyu.edu.hk
20112014
Coauthor
Yang Liu
****@imperial.ac.uk
20112014
Coauthor
Yang Liu
****@163.com
20112014
Coauthor
Yi Peng
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Dong Liang
****@siat.ac.cn
20112014
Coauthor
Yang Lu
****@stat.ucla.edu
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@126.com
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@comp.polyu.edu.hk
20112014
Coauthor
Jie Huang
****@mail.ustc.edu.cn
20112014
Coauthor
Jian Sun
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Yang Lu
****@ucla.edu
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@baidu.com
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@mail.nwpu.edu.cn
20112014
Coauthor
Qian Zhao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Wei Wang
****@nlpr.ia.ac.cn
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@uts.edu.au
20112014
Coauthor
Tao Luo
****@cs.hku.hk
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@uci.edu
20112014
Coauthor
Yang Liu
****@cam.ac.uk
20112014
Coauthor
Wei Wang
****@163.com
20112014
Coauthor
Wei Wang
****@utk.edu
20112014
Coauthor
Jian Sun
****@mail.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Wei Wang
****@nudt.edu.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@cqu.edu.cn
20112014
Coauthor
Qi Xie
****@stu.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Lei Zhang
****@ict.ac.cn
20112014
Coauthor
Wenfei Cao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Jean Ponce
****@ens.fr
20112014
Coauthor
Xueming Qian
****@mail.xjtu.edu.cn
20112014
Coauthor
Shuhang Gu
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@ics.uci.edu
20112014
Coauthor
Feng Li
****@cis.udel.edu
20112014
Coauthor
Yang Liu
****@nlpr.ia.ac.cn
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@cs.cmu.edu
20112014
Coauthor
Yao Wang
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Feng Li
****@qti.qualcomm.com
20112014
Coauthor
Yi Yang
****@uq.edu.au
20112014
Coauthor
Sing bing Kang
****@microsoft.com
20072007

Expertise

No areas of expertise listed