Quanshi Zhang

Shanghai Jiao Tong University

Names

Quanshi Zhang (Preferred)

Emails

****@sjtu.edu.cn
,
****@g.ucla.edu
,
****@csis.u-tokyo.ac.jp

Education & Career History

Associate Professor
Shanghai Jiao Tong University (sjtu.edu.cn)
2018Present
 
Postdoc
University of California, Los Angeles (ucla.edu)
20142018
 
PhD student
The University of Tokyo (u-tokyo.ac.jp)
20112014
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Yisen Wang
****@pku.edu.cn
20202021
 
Social
Bolei Zhou
****@ie.cuhk.edu.hk
20182020
 
Postdoc Advisor
Song-Chun Zhu
****@stat.ucla.edu
20142018
 
Coauthor
Xiaowei Shao
****@csis.u-tokyo.ac.jp
20112016
 
Coauthor
Xuan Song
****@csis.u-tokyo.ac.jp
20112016
 
Coauthor
Xuan Song
****@cis.pku.edu.cn
20112016
 
Coauthor
Huijing Zhao
****@cis.pku.edu.cn
20092016
 
Coauthor
Nicholas Jing Yuan
****@microsoft.com
20152015
 
Coauthor
Xin Xie
****@microsoft.com
20152015
 
Coauthor
Yingnian Wu
****@stat.ucla.edu
20152015
 
Coauthor
Song-chun Zhu
****@stat.ucla.edu
20152015
 
Postdoc Advisor
Song-chun Zhu
****@stat.ucla.edu
20142015
 
Coauthor
Yoshihide Sekimoto
****@csis.u-tokyo.ac.jp
20132015
 
Advisor
Ryosuke Shibasaki
****@csis.u-tokyo.ac.jp
20092015
 
PhD Advisor
Ryosuke Shibasaki
****@csis.u-tokyo.ac.jp
20112014
 
Coauthor
Hongbin Zha
****@cis.pku.edu.cn
20092014
 
Coauthor
Jinshi Cui
****@cis.pku.edu.cn
20092014
 
Coauthor
Satoshi Ueyama
****@csis.u-tokyo.ac.jp
20132013
 
Coauthor
Teerayut Horanont
****@iis.u-tokyo.ac.jp
20132013
 

Expertise

Interpretability
2015Present
 
Deep learning
20142019
 
Graph matching
20092014