Shuchin Aeron

Tufts University

Names

Shuchin Aeron

Emails

****@ece.tufts.edu
,
****@tufts.edu

Education & Career History

Assistant Professor
Tufts University (tufts.edu)
Present
 
Associate Professor
Tufts University (tufts.edu)
2017Present
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Gregory Ely
****@mit.edu
20112014
 
Coauthor
Venkatesh Saligrama
****@bu.edu
20112014
 
Coauthor
Zemin Zhang
****@tufts.edu
20112014
 
Coauthor
Ning Hao
****@wit.edu
20112014
 
Coauthor
Ning Hao
****@tufts.edu
20112014
 
Coauthor
George Atia
****@ucf.edu
20112014
 
Coauthor
Misha Kilmer
****@tufts.edu
20112014
 

Expertise

Machine learning, high-dimensional probability, contrastive learning, optimal transport
20192023
 
Compressed Sensing
20042016
 
Information Theory
20022012