Zhengyan Tong

Shanghai Jiao Tong University

Names

Zhengyan Tong (Preferred)

Emails

****@sjtu.edu.cn

Education & Career History

MS student
Shanghai Jiao Tong University (sjtu.edu.cn)
2021Present
 
Undergrad student
Shanghai Jiao Tong University (sjtu.edu.cn)
20172021
 

Advisors, Relations & Conflicts

PhD Advisor
Xiangzhong Fang
****@sjtu.edu.cn
2022Present
 
Coauthor
Junjie Wang
****@sjtu.edu.cn
2022Present
 
Social
Hang Wang
****@gmail.com
2022Present
 
Coauthor
Shengchao Yuan
****@sjtu.edu.cn
2021Present
 
Coauthor
Xiaohang Wang
****@sjtu.edu.cn
2020Present
 
Coauthor
Xuanhong Chen
****@sjtu.edu.cn
2020Present
 
PhD Advisor
Bingbing Ni
****@sjtu.edu.cn
2020Present
 
Social
Kairui Feng
****@princeton.edu
20202021
 
Social
Naiyuan Liu
****@student.uts.edu.au
20202021
 
Social
Ziang Liu
****@gmail.com
20202021
 
Social
Ning Lin
****@princeton.edu
20202021
 
Social
Ting Qiu
****@sjtu.edu.cn
20202021
 
Social
Qi Tian
****@huawei.com
20202021
 

Expertise

Deep Learning, Computer Vision
2018Present