Xiaokang Yang

Shanghai Jiao Tong University, China

Names

Xiaokang Yang

Emails

****@sjtu.edu.cn

Education & Career History

Professor
Shanghai Jiao Tong University, China (sjtu.edu.cn)
2004Present
 
Scientist
Institute for InfoComm Research, Singapore (i2r.a-star.edu.sg)
20002004
 
PhD student
Shanghai Jiao Tong University, China (sjtu.edu.cn)
19972000
 

Advisors, Relations & Conflicts

co-supervisor
Junchi Yan
****@163.com
2012Present
 
Coauthor
Xiangfeng Wang
****@sei.ecnu.edu.cn
20162016
 
Coauthor
Song-chun Zhu
****@stat.ucla.edu
20122016
 
Coauthor
Junchi Yan
****@sei.ecnu.edu.cn
20122016
 
Coauthor
Lu Yijuan
****@txstate.edu
20112016
 
Coauthor
Ma Chao
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Bingbing Ni
****@adsc.com.sg
20152015
 
Coauthor
Xiaoming Huo
****@isye.gatech.edu
20112015
 
Coauthor
Weiyao Lin
****@sjtu.edu.cn
20112015
 
Coauthor
Thorsten Joachims
****@cs.cornell.edu
20142014
 
Coauthor
Jun Zhu
****@ucla.edu
20112014
 
Coauthor
Minsu Cho
****@inria.fr
20112014
 
Coauthor
Xiujuan Chai
****@vipl.ict.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Ming-hsuan Yang
****@ucmerced.edu
20112014
 
Coauthor
Yin Li
****@u.nus.edu
20112014
 
Coauthor
Rui Zhang
****@ict.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Dacheng Tao
****@uts.edu.au
20112014
 
Coauthor
Thomas Huang
****@ifp.uiuc.edu
20112014
 
Coauthor
Thomas Huang
****@illinois.edu
20112014
 
Coauthor
Zheng Lu
****@cityu.edu.hk
20112014
 
Coauthor
Tianfu Wu
****@stat.ucla.edu
20112014
 
Coauthor
Rong Xie
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Yu Bai
****@mail.ustc.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Jun Zhu
****@ucla.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Xiujuan Chai
****@jdl.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Dacheng Tao
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Xiang Ruan
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Xiaolin Wu
****@mail.ece.mcmaster.ca
20112014
 
Coauthor
Zhuowen Tu
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Wei Liu
****@us.ibm.com
20112014
 
Coauthor
Junchi Yan
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Hongyuan Zha
****@cc.gatech.edu
20112014
 
Coauthor
Xiang Ruan
****@gmai.com
20112014
 
Coauthor
Yi Xu
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Jing Liu
****@nlpr.ia.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Yin Li
****@gatech.edu
20112014
 
Coauthor
Yu Zhou
****@iie.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Licheng Yu
****@cs.unc.edu
20112014
 
Coauthor
Jun Wang
****@mail.ustc.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Baoyuan Wang
****@microsoft.com
20112014
 
Coauthor
Wei Zhang
****@sdu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Chao Ma
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Jun Zhu
****@mail.tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Wei Zhang
****@ee.cuhk.edu.hk
20112014
 
Coauthor
Xiaolin Wu
****@ece.mcmaster.ca
20112014
 
Coauthor
Chao Zhang
****@mix.wvu.edu
20112014
 
Coauthor
Yi Zhou
****@qq.com
20112014
 
Coauthor
Weisi Lin
****@ntu.edu.sg
20112014
 
Coauthor
Cong Zhang
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Can Wang
****@zju.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Wei Liu
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Yi Zhou
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Yu Zhou
****@bupt.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Wei Liu
****@cs.unc.edu
20112014
 
Coauthor
Jun Wang
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Jun Wang
****@ee.columbia.edu
20112014
 
Coauthor
Wei Zhang
****@fudan.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Zhuowen Tu
****@ucsd.edu
20112014
 
Coauthor
Jun Xie
****@uw.edu
20112014
 
Coauthor
Jun Wang
****@us.ibm.com
20112014
 
Coauthor
Jing Liu
****@bit.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Jun Zhu
****@hotmail.com
20112014
 
Coauthor
Licheng Yu
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Minsu Cho
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Chao Zhang
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Ming-hsuan Yang
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Chao Zhang
****@scv.cis.iwate-u.ac.jp
20112014
 
Coauthor
Lianyang Ma
****@ntu.edu.sg
20112014
 
Coauthor
Yu Bai
****@mail.ustc.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Xiaolin Wu
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Hongteng Xu
****@gatech.edu
20112014
 
Coauthor
Wei Liu
****@ee.columbia.edu
20112014
 
Coauthor
Yi Zhou
****@anu.edu.au
20112014
 
Coauthor
Bo Fan
****@tufts.edu
20112014
 
Coauthor
Truong Nguyen
****@eng.ucsd.edu
20112014
 
Coauthor
Jun Huang
****@vipl.ict.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Yan Li
****@vipl.ict.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Yi Xu
****@cs.purdue.edu
20112014
 
Coauthor
Zhuowen Tu
****@loni.ucla.edu
20112014
 
Coauthor
Chao Zhang
****@york.ac.uk
20112014
 
Coauthor
Yu Tian
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Ya Zhang
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Shibao Zheng
****@sjtu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Wei Liu
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Zhuowen Tu
****@stat.ucla.edu
20132013
 
Advisee
Hongteng Xu
****@gmail.com
20102013
 
Coauthor
Zhaowen Wang
****@adobe.com
20072011
 
Coauthor
Yijuan Lu
****@txstate.edu
20092009
 
Coauthor
Jianfei Cai
****@ntu.edu.sg
20082009
 
Advisee
Zhaowen Wang
****@illinois.edu
20062009
 
Advisee
Zhaowen Wang
****@adobe.com
20062009
 
Coauthor
Xian-sheng Hua
****@gmail.com
20072007
 
Coauthor
Ee ping Ong
****@i2r.a-star.edu.sg
20032006
 

Expertise

machine learning
2010Present
 
computer vision
2005Present
 
image processing
1997Present