Jia Zeng

Huawei Noah's Ark Lab

Names

Jia Zeng

Emails

****@huawei.com

Education & Career History

Principal Researcher
Huawei Noah's Ark Lab (huawei.com)
20132022
 
Full Professor
Suzhou University (suda.edu.cn)
20102013
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Mingxuan Yuan
****@huawei.com
20132022
 

Expertise

Combinatorial Optimization
20172022
 
Deep Learning
20132016